ФИО

ИИН

Должность

Телефон

Функцион. обязанности

Неталиева Лариса Корганбаевна

751004401212

Директор

871(236)3-13-50

-Ұйым Жарғысы және мектепке дейінгі білім беру саласының нормативтік құқықтық құжаттарына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдарға басшылықты жүзеге асырады;

-мектепке дейінгі ұйым қызметінің  мақсаты мен міндеттерін, болашағын анықтайды.

-білім беру, тәрбиелеу, әдістемелік және әкімшілік-шаруашылық жұмыстарын қамтамасыз етеді;

- балалардың жан-жақты толыққанды дамуы және олардың денсаулығын нығайту мен қорғау үшін оңтайлы жағдай жасайды;

-практикада озат педагогикалық тәжірибені зерделейді және енгізеді;

- педагогтардың, қызметкерлер мен мамандардың, біліктілігін үздіксіз және уақытында арттыру үшін жағдай жасайды;

-балалардың тәрбиелеу мен оқыту мәселелері  бойынша  ата-аналардың арасында жұмысты ұйымдастырады, мектепке дейінгі ұйымдардың қызметіне  қатысуға  ата-аналарды  тартады, педагогикалық білімді насихаттауға ықпал етеді.

Жаикова Анар Салимжанова

760819401371

Әдіскер

871(236)3-13-49

Барлық педагогикалық процесті сапалы бағдарламалық-әдістемелік қолдауды қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі ұйымның әдіскері педагогтар мен мамандарға:

-жұмыс жоспарын құрастыруда, тәрбие мен оқыту мазмұнын, формасын, әдістері мен құралдарын анықтауда;

 - баланың дамуына мониторинг жүргізуде;

 - озат педагогикалық тәжірибені жалпылау мен таратуда;

 - ата-аналар мен мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілері, педагогтері және басқа мамандарының өзара ықпалдастығына әдістемелік көмек көрсетеді.

Әдіскер педагог кадрлардың аттестациясын, педагогтардың педагогикалық шеберліктері мен әлеуетін арттыру үшін семинарлар, тренингтер және басқа да шараларды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етеді.